● ...
● ...
 

 

ليست قيمت محصولات بردوتي nc از تاريخ 
رديف
نوع محصول
مدل
طرح
نوع موتور
قيمت كارخانه
1
يخچال انسي
600
رنگ پودري با سرخانه
خارجي
 
2
يخچال انسي
600
رنگي صدفي با سردخانه
خارجي
 
3
يخچال انسي
1000
رنكژگ با سردخانه و آبسردكن دار
خارجي
 
4
يخچال انسي
1000
رنگ صدفي با سردخانه و آبسردكن دار
خارجي
 
5
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده با سردخانه
خارجي
 
6
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده بدون سردخانه (سايد)
خارجي
 
7
فريزر 8 كشو
1400
رنگ پودري ساده (سايد)
خارجي
 
8
يخچال انسي
1400
صدفي (ساده)
خارجي
 
9
فريزر 8 كشو
1400
صدفي (سايد)
خارجي
 
10
يخچال انسي
1400
صدفي (سايد) باآبسرد كن سوپر صادراتي
خارجي
 
11
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده آبسرد كن سوپر صادراتي
خارجي
 
12
يخچال فريزر 60*40
2000
ساده رنگ پودري دستگيره رويال
خارجي
 
13
يخچال فريزر 60*40
2000
صدفي با دستگيره رويال
خارجي
 
14
يخچال فريزر 60*40
2000
صدفي با دستگيره رويال آبسردكن دار سوپر صادراتي
خارجي
 
15
يخچال فريزر 2+14
1800
رنگ پودري با دستگيره S
خارجي
 
16
يخچال فريزر 2+14
1800
صدفي با دستگيره S
حارجي
 
 
يخچال فريزر 2+14
1800
صدفي با دستگيره S سوپر صادراتي
خارجي
 
 
توضيحات :
1.      اين محصولات در رنگ هاي متفاوت بوده و از رنگهاي پودري الكترواستانيك با ضخامت 80 ميكرون و با حرارت 200 درجه سانتيگراد بهره مي برد.
2.      اين محصولات از عايق فوم پلي اورتان بهره برده و مجهز به كمپرسورهاي ترپيكال با مصرف انرژي پايين و گاز R134a مي باشد.
3.      به قيمت هاي فوق  عوارض قانوني اضافه مي گردد و محل تحويل محصول درب شركت لوازم خانگي ظريف واقع در كيلومتر 5 جاده آسيايي مشهد مي باشد.
4.      محصولات اين كارخانه داراي 30 ماه ضمانت گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش مي باشد.

 

ليست قيمت محصولات بردوتي nc از تاريخ 
رديف
نوع محصول
مدل
طرح
نوع موتور
قيمت كارخانه
1
يخچال انسي
600
رنگ پودري با سرخانه
خارجي
 
2
يخچال انسي
600
رنگي صدفي با سردخانه
خارجي
 
3
يخچال انسي
1000
رنكژگ با سردخانه و آبسردكن دار
خارجي
 
4
يخچال انسي
1000
رنگ صدفي با سردخانه و آبسردكن دار
خارجي
 
5
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده با سردخانه
خارجي
 
6
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده بدون سردخانه (سايد)
خارجي
 
7
فريزر 8 كشو
1400
رنگ پودري ساده (سايد)
خارجي
 
8
يخچال انسي
1400
صدفي (ساده)
خارجي
 
9
فريزر 8 كشو
1400
صدفي (سايد)
خارجي
 
10
يخچال انسي
1400
صدفي (سايد) باآبسرد كن سوپر صادراتي
خارجي
 
11
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده آبسرد كن سوپر صادراتي
خارجي
 
12
يخچال فريزر 60*40
2000
ساده رنگ پودري دستگيره رويال
خارجي
 
13
يخچال فريزر 60*40
2000
صدفي با دستگيره رويال
خارجي
 
14
يخچال فريزر 60*40
2000
صدفي با دستگيره رويال آبسردكن دار سوپر صادراتي
خارجي
 
15
يخچال فريزر 2+14
1800
رنگ پودري با دستگيره S
خارجي
 
16
يخچال فريزر 2+14
1800
صدفي با دستگيره S
حارجي
 
 
يخچال فريزر 2+14
1800
صدفي با دستگيره S سوپر صادراتي
خارجي
 
 
توضيحات :
1.      اين محصولات در رنگ هاي متفاوت بوده و از رنگهاي پودري الكترواستانيك با ضخامت 80 ميكرون و با حرارت 200 درجه سانتيگراد بهره مي برد.
2.      اين محصولات از عايق فوم پلي اورتان بهره برده و مجهز به كمپرسورهاي ترپيكال با مصرف انرژي پايين و گاز R134a مي باشد.
3.      به قيمت هاي فوق  عوارض قانوني اضافه مي گردد و محل تحويل محصول درب شركت لوازم خانگي ظريف واقع در كيلومتر 5 جاده آسيايي مشهد مي باشد.
4.      محصولات اين كارخانه داراي 30 ماه ضمانت گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش مي باشد.